Ομιλίες του Ιατρού Κου Τσούτσου Βασίλειου
Ο γιατρός Τσούτσος Βασίλειος έχει δώσει αρκετές ομιλιες σχετικά με το Κάπνισμα και τη διακοπή του μερικές απο αυτές τις ομιλίες παραθέτουμε παρακάτω.